Håndsprit 80%

På grund af den alvorlige Corona COVID 19-pandemi og mangel på hånddesinfektionsmiddel på markedet, har Aliga efter en appel fra de danske sundhedsmyndigheder tildelt dele af sin produktionskapacitet, til at fremstille hånddesinfektionsmiddel af høj kvalitet, til den offentlige sundhedssektor, den private industri samt private.

Aliga’s hånddesinfektionsmiddel indeholder 80% ethanol, hvilket gør den yderst effektiv mod Corona-virussen. Det emballeres i hhv. 1 liter, 5 liter og 1000 liter og leveres inden for 1-2 arbejdsdage efter bestilling. Kontakt Aliga for priser og forsendelsesbetingelser på sales@aliga.dk eller +45 22820464 eller +46 733 424752.

Hvis du som privat kunde ønsker at bestille, skal du gøre det via en af vores partnere:

 

Due to the severe Corona COVID 19 pandemi and shortage of hand sanitizer on the market,  Aliga has after an appeal from the Danish health authorities allocated parts of its production capacity to produce high quality hand sanitizer for the public healthcare sector, private industries and private individuals needing hand sanitizer.

Aliga’s hand sanitizer has 80% ethanol making it very effective against the Corona virus. It is packed in 1 liter, 5 liter and 1000 liter sized bags and will be delivered within 1-2 working days from ordering. If you are a health care institution or private company wanting prices and shipment terms contact us on sales@aliga.dk or +45 22820464 or +46 733 424752.

If you are a private individual you can order it from one of our partners:

80% etanol håndsprit fra Aliga

Desinficerende håndsprit, flydende – varedeklaration:

Produktbetegnelse: Hånddesinfektion
Varemærke: Aliga
Farve: klar
Ingredienser/sammensætning: Håndsprit 80% ethanol, demineraliseret vand, brintoverilte, glycerin
Funktion: til påfyldning, leveres med tappehane.
Rumindhold: 1 liter, 5 liter og 1000 liter
Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smittekilde i forbindelse med blandt andet Corona virus. Hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Aliga desinficerende hånddesinfektions produkter indeholder 80% alkohol og glycerin, som effektivt dræber virus og bakterier samt forebygger smittespredning.
Vejledning i brug/anvendelse: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance: 5 °C – 30 °C
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse: Afleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.